Aboa Advest

Aboa Advest är ett familjeägt placeringsbolag med fokus på uppstartsföretag och övriga tillväxtföretag. Aboa Advest grundades i januari 2015 och sedan dess har vi specialiserat oss på att utveckla affärsmodeller och tjänstekoncept för uppstartsföretag. Vi erbjuder vår kunskap och vårt nätverk av partners inom tillväxtfinansiering. Redan från starten har vi trott på ’impact investing’. (* ) Med detta avser vi att placeringen skall även medföra en mätbar samhällelig eller miljömässig nytta.

Vi är aktiva placerare i flera uppstarts- och tillväxtföretag i Finland. Vi har placerat både direkt i startup-företag samt investerat i två buyout-fonder, samt två fonder med fokus på uppstartsföretag inom 1) Deep Tech, samt 2) applikationer i Metaversum (virtuell verklighet). Från och med början av år 2020 har vi i första hand placerat i tillväxtbolag via nämnda fonder, samt gjort tilläggsplaceringar i de livskraftiga uppstartsföretagen i vår portfölj.

Våra yngre aktieägare kom med i Aboa Advests verksamhet år 2016: de har bidragit med sina respektive kompetenser till vårt team, samt gett nya perspektiv i analyserandet av investeringsobjekt.

Placeringskriterier

Den ”gröna tråden” i Aboa Advests logo är vår ledstjärna. Vi är främst intresserade av design, ekologiska produkter och tjänster samt en hållbar utveckling. Vi har investerat i flera finska tillväxtföretag som matchar våra kriterier och som skapar en samhällelig eller miljömässig nytta.

Varje startups viktigaste tillgång är dess kärnteam. En god affärsidé är en bra början, men utvecklingen av en funktionell produkt och tjänst, genomförandet av affärsplanen och dess timing är avgörande för framgång. Att lyckas kräver både agila arbetsmetoder och resiliens d.v.s. en förmåga att  lära sig och återhämta sig efter att ha råkat ut för svårigheter.

Våra primära investeringskriterier i ett uppstartsföretag är:

  1. Teamet – en motiverad och mångsidig kärngrupp är nyckeln till framgången. Ett flerkulturellt team är en fördel på den internationella marknaden.
  2. Idé – affärsidéen behöver inte vara unik, men den måste genomföras betydligt bättre än vad konkurrenterna är kapabla till.
  3. Timing – är kunderna redo att ta emot produkten eller tjänsten. Produc-market fit måste finnas och verifieras.
  4. IPR – immateriella rättigheter, patent för produkten.
  5. Skalbar affärsmodell – en global marknad.
  6. Go2Market strategi – kan man nå ut till marknaderna med företagets resurser? Försäljning och marknadsföring är i en avgörande roll. Ett globalt nätverk är en tillgång då man ska erövra nya marknader.

Vår investeringsprocess inkluderar även utvärdering av den ekologiska och sociala dimensionen, samt bolagets värdering.

Tjänster

Vi delar en passion för att hjälpa uppstartsföretag att växa lönsamt. Vi har specialiserat oss på utveckling av en fungerande affärsmodell samt Go2Market strategi. Vi erbjuder rådgivning och personlig coaching. Vi hjälper med marknadsföring och kommunikation, samt service design tillsammans med våra partners. Den bästa kundupplevelsen bygger på en genuin kundförståelse och utveckling av tjänsten tillsammans med användarna. Vi har även kunniga partners inom affärsjuridik, kommunikation, samt ekonomi-  och finansieringstjänster för tillväxtbolag.

Vi tillämpar Lean Startup metodiken (bygg-mät-lär):  ”The Lean Startup method builds capital-efficient companies because it allows startups to recognize that it’s time to pivot sooner, creating less waste of time and money.” (The Lean Startup by Eric Ries, 2011).

Entreprenörskap handlar om resiliens. Detta vet vi av egen erfarenhet, både som entreprenörer och placerare, samt som delägare i ett över 100-årigt familjeföretag. Vi har ett långt tidsperspektiv på våra placeringar d.v.s.  våra placeringsobjekt förväntas ge en god avkastning på över 10 års sikt. Således vill vi gärna citera den läsvärda boken ’Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future’ (Peter Thiel, Blake Masters, 2014):

  • ”Most of a tech company’s value will come at least 10 to 15 years in the future.”
  • ”A startup is the largest endeavor over which you can have definite mastery. You can have agency not just over your own life, but over a small and important part of the world. It begins by rejecting the unjust tyranny of Chance. You are not a lottery ticket.”

(*) Impact investing generates a beneficial, social or environmental impact, as well as a financial return.

Källa: Sitra. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en framtidsorganisation, som arbetar för att främja konkurrenskraften i Finland och finländarnas välfärd.

Nyheter

Blog