Aboa Advest

 

Aboa Advest är ett familjeägt placeringsbolag med fokus på uppstartsföretag och övriga tillväxtföretag. Vi är specialiserade på utveckling av en fungerande affärsmodell och tjänstekoncept.  Vi erbjuder också vår kunskap och vårt nätverk av partners inom tillväxtfinansiering. Vi tror på s.k. ’impact investing’. (* ) Med detta avser vi att placeringen skall även medföra en mätbar social eller miljömässig nytta.

Vi är aktiva placerare i flera uppstarts- och tillväxtföretag i Finland. Vi är fem aktieägare i Aboa Advest: våra yngre partners bidrar med sin kompetens och nya perspektiv till vårt team.

 

Placeringskriterier

Den ”gröna tråden” i Aboa Advests logo är vår ledstjärna. Vi är främst intresserade av design, FoodTech, ekologiska produkter och tjänster samt en hållbar utveckling. Vi har investerat i flera finska tillväxtföretag som matchar våra kriterier och skapar en social eller miljömässig nytta.

Varje startups viktigaste tillgång är dess kärnteam. En god affärsidé är en bra början, men utvecklingen av en funktionell produkt och tjänst, genomförandet och dess timing är avgörande för framgång. Att lyckas kräver resiliens.

Våra primära investeringskriterier i ett uppstartsföretag är:

  1. Team – en motiverad och mångsidig kärngrupp är nyckeln till framgången. Ett flerkulturellt team är en fördel på den internationella marknaden.
  2. Idé – affärsidéen behöver inte vara unik, men den måste genomföras betydligt bättre än vad konkurrenterna är kapabla till.
  3. Timing – är kunderna redo att ta emot produkten eller tjänsten. Produc-market fit måste finnas och verifieras.
  4. IPR – immateriella rättigheter, patent för produkten.
  5. Skalbar affärsmodell – en global marknad.
  6. Go2Market strategi – kan man nå ut till marknaderna med företagets resurser. Försäljning och marknadsföring i en avgörande roll. Ett globalt nätverk är en tillgång då man ska erövra nya marknader.

Vår investeringsprocess inkluderar även utvärdering av den ekologiska och sociala dimensionen, samt bolagets värdering.

 

Tjänster

Vi delar en passion för att hjälpa uppstartsföretag att växa lönsamt. Vi har specialiserat oss på utveckling av en fungerande affärsmodell samt Go2Market strategi. Vi erbjuder rådgivning och personlig coaching. Vi hjälper med marknadsföring och kommunikation, samt tjänstedesign tillsammans med våra partners. Den bästa kundupplevelsen bygger på en genuin kundförståelse och utveckling av tjänsten tillsammans med användarna. Vi har även kunniga partners inom affärsjuridik, samt ekonomi-  och finansieringstjänster för tillväxtbolag.

Vi tillämpar Lean Startup metodiken (bygg-mät-lär):  ”The Lean Startup method builds capital-efficient companies because it allows startups to recognize that it’s time to pivot sooner, creating less waste of time and money.” (The Lean Startup by Eric Ries, 2011).

Den tuffaste utmaningen för uppstartsföretaget är resan från noll till ett:  Zero to One ”Leanness is a methodology, not a goal. Making small changes to things that already exist might lead you to a local maximum, but it won’t help you find the global maximum. You could build the best version of an app… but iteration without a bold plan won’t take you from 0 to 1.”  

Entreprenörskap handlar om resiliens. Detta vet vi av egen erfarenhet, både som entreprenör och genom vår medverkan i ett över 100-årigt familjeföretag. Således vill vi dela ytterligare två citat ur samma bok (Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future: Peter Thiel, Blake Masters, 2014):

  • ”Most of a tech company’s value will come at least 10 to 15 years in the future.”
  • ”A startup is the largest endeavor over which you can have definite mastery. You can have agency not just over your own life, but over a small and important part of the world. It begins by rejecting the unjust tyranny of Chance. You are not a lottery ticket.”

 


(*) Impact investing generates a beneficial, social or environmental impact, as well as a financial return.

Källa: Sitra. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en framtidsorganisation, som arbetar för att främja konkurrenskraften i Finland och finländarnas välfärd.

Aboa Advest Oy

Timo Ketonen • +358 400 831 205

timo.ketonen@aboa-advest.fi
℅ Greenstep
Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520 Turku, Finland

 

Nyheter

Blog