Aboa Advest


Aboa Advest är ett familjeägt placeringsbolag med fokus på uppstartsföretag och övriga tillväxtföretag. Aboa Advest grundades i januari 2015 och redan från starten har vi trott på ’impact investing’. (* ) Med detta avser vi att placeringen skall även medföra en mätbar samhällelig eller miljömässig nytta.

Vi är aktiva placerare i flera tillväxtföretag i Finland. I januari 2020 reviderade vi vår placeringsstrategi och har därefter fokuserat enbart på kapitalplaceringsfonder: vi har placerat i två buy-out fonder samt fem VC fonder, som i sin tur investerar i uppstartsföretag inom DeepTech.


Placeringskriterier


Den ”gröna tråden” i Aboa Advests logo är vår ledstjärna. Vi är främst intresserade av DeepTech (vetenskapsbaserade företag), ekologiska produkter och tjänster samt en hållbar utveckling.

Varje uppstartsföretags viktigaste tillgång är dess kärnteam. En god affärsidé är en bra början, men utvecklingen av en funktionell produkt och tjänst, genomförandet av affärsplanen och dess timing är avgörande för framgång. Att lyckas kräver både agila arbetsmetoder och resiliens. Förmågan att skapa värdefulla nätverk kan sätta fart på processen från affärsidé till lönsam affärsverksamhet; till denna process kan både bolagets styrelse och investerare bidra märkbart.

Vår placeringsstrategi har ett längre tidsperspektiv d.v.s.  våra placeringsobjekt förväntas ge en god avkastning på 10 års sikt.

Våra primära investeringskriterier i ett uppstartsföretag är:

  1. Teamet – en motiverad och mångsidig kärngrupp är nyckeln till framgången. Ett flerkulturellt team är en fördel på den internationella marknaden.
  2. Idé – affärsidéen behöver inte vara unik, men den måste genomföras betydligt bättre än vad konkurrenterna är kapabla till.
  3. Timing – är kunderna redo att ta emot produkten eller tjänsten. Produc-market fit måste finnas och verifieras.
  4. IPR – immateriella rättigheter, patent för produkten.
  5. Skalbar affärsmodell – en global marknad.
  6. Go2Market strategi – kan man nå ut till marknaderna med företagets resurser? Försäljning och marknadsföring är i en avgörande roll. Ett globalt nätverk är en tillgång då man ska erövra nya marknader.

Vår investeringsprocess inkluderar även utvärdering av den ekologiska och sociala dimensionen, samt bolagets värdering. Dessa kriterier samt principer för ansvarsfulla placeringar gäller även för våra VC investeringar.


Utbildning och tjänster


Vi vill gärna hjälpa uppstartsföretag att växa lönsamt. Vi erbjuder rådgivning och personlig coaching vid behov. Vår grundare Timo Ketonen har vidareutbildat sig i styrelsearbetet genom att avlägga HHJ-examen (godkänd styrelsemedlem) och agerar som en aktiv gästföreläsare inom ramen för HHJ-utbildningsprogrammet vid handelskammaren.

Vi hjälper de företag vi investerat i med marknadsföring och kommunikation, samt service design tillsammans med våra partners. Den bästa kundupplevelsen bygger på en genuin kundförståelse och utveckling av tjänsten tillsammans med användarna. Vi har även kunniga partners inom affärsjuridik, kommunikation, samt ekonomi- och finansieringstjänster för tillväxtbolag.


Entreprenörskap handlar om resiliens


Detta vet vi av egen erfarenhet, både som entreprenörer och placerare, samt som delägare i ett över 100-årigt familjeföretag. Vi har även studerat vad som kännetecknar framgångsrika entreprenörer; nedan några av våra observationer:

Motivation – viljan att bygga upp ett framgångsrikt koncept, ett systematiskt och resultatinriktat arbetssätt.

Empati – detta ger dig en djupare kundförståelse och bidrar till positivt ledarskap.

Passion – en verklig vilja att vinna.

Resiliens – förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt att återhämta sig från bakslag och vidareutvecklas.

Således vill vi gärna citera den läsvärda boken ’Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future’ (Peter Thiel, Blake Masters, 2014). Resiliens gäller även för investerare, det finns inga snabba klipp inom riskkapital.

“Most of a tech company’s value will come at least 10 to 15 years in the future.”

“A startup is the largest endeavor over which you can have definite mastery. You can have agency not just over your own life, but over a small and important part of the world. It begins by rejecting the unjust tyranny of Chance. You are not a lottery ticket.”


(*) Impact investing generates a beneficial, social or environmental impact, as well as a financial return.

Källa: Sitra. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en framtidsorganisation, som arbetar för att främja konkurrenskraften i Finland och finländarnas välfärd.

Nyheter

Blog