Hållbara investeringar är mer lönsamma i längden

04.05.2021

KOLUMN I ÅBO UNDERRÄTTELSER

Timo Ketonen

Hållbarhet är en klar och tydlig trend i samhället. Härom veckan kunde vi se vetenskapsredaktör Marcus Rosenlunds intervju i mitt favoritprogram Efter Nio, där han synnerligen konkret redogjorde för de hot vår planet står inför. 

Hälften av jordens ena lunga; Amazonas regnskogar har förstörts. Oceanerna dvs. jordens andra lunga och den viktigaste kolsänkan är hotad. Av jordens isfria mark är redan 75 procent bebyggd. 

Vi måste stoppa detta förfall, om inte för vår egen så barnens och barnbarnens skull. Så är det.

Inledningen till denna kolumn kan kännas dramatisk, men det är ett faktum att vi alla kan bidra på olika sätt för att rädda vår planet. Detta gäller både våra val som privata konsumenter, samt det arbete vi utför i de yrkesroller vi besitter. 

Själv är jag som tidigare framkommit en aktiv entreprenör och placerare i olika uppstartsföretag och tillväxtbolag. Det är genom att bidra till hållbara affärsidéer och genom att möjliggöra tillväxt i bolag som tillhandahåller hållbara produkter och tjänster som jag kan bidra konkret till sundare utveckling av samhället. 

Sedan kan ju alltid en kritisk läsare ställa frågan om tillväxt i sig är sunt. Dagens samhälle i vårt land har byggts på basen av en ekonomisk tillväxt, som möjliggjort en bättre utbildning och en god hälsovård samt bidragit till social rättvisa.

I de organisationer och institutioner där jag verkar beaktas ESG-faktorer i samtliga placeringar. Klassificeringen förkortas ESG, som står för Environment, Social och Governance. 

Investeringar som klassas hållbara ger även en bra avkastning.  Det är ekonomiskt lönsamt att ta hänsyn till miljö, social hållbarhet och god förvaltning. 

Dessa tre kriterier gäller framförallt i aktieplaceringar i offentligt noterade bolag, vilka rapporterar om hållbarhet till aktieägare. Flera finländska börsbolag är i toppskiktet inom hållbarhetsutveckling, till exempel Kesko inom dagligvaruhandeln. Hållbarhet beaktas såväl i de produkter man säljer, samt i energieffektiviteten i fastigheter.

Min familjs placeringsbolag Aboa Advest har beaktat en hållbar utveckling från första början. Vi var kanske det första placeringsbolaget inom Familjeföretagens förbund i Finland som började tala om ’impact investing’ vilket betyder att placeringen skall även medföra en mätbar miljömässig eller social nytta. 

Det är klart att vi även strävar till en god avkastning i våra placeringsobjekt på lång sikt (placeringshorisonten är över 10 år), men en konkret miljömässig eller social nytta utesluter inte en god lönsamhet. 

Konkret betyder detta att vi investerat bland annat i Oceanvolt, ett finländskt bolag som utvecklat olika lösningar för elektrisk propulsion (framdrivning) till segelbåtar, mindre motorbåtar och turistbåtar. Inom en snar framtid förbjuds dieselbåtar i stadstrafiken, till exempel Amsterdam inför denna typ av restriktioner år 2025. 

Detta ger Oceanvolt en möjlighet till en sund tillväxt inom en bransch som följer bilindustrin inom elektrifiering. Målet är att minska utsläppen till havs och i våra vattendrag. Jag har haft elektrisk propulsion ombord på min segelbåt sedan 2019; batterierna laddas med solenergi i hemhamnen på Snäckudden, Lillandet.

Åboföretaget Plantui är ett annat intressant bolag som utvecklar och tillverkar miniträdgårdar för odling av plantor och örter av olika slag i hemmet. 

Produkten i sig är tillverkad av material som lämpar sig för återvinning och växtkapslarna innehåller inte torv, utan är baserade på naturlig mineralull. Att odla växter hemma året runt är både ekologiskt och roligt. 

Bolaget har kunnat växa tillsammans med affärspartners, där bland anant. den tyska elektronikjätten BSH Group har genom ett licensavtal fått tillgång till Plantuis patenterade teknologi för sina Bosch SmartGrow-produkter. 

Tillväxten inom denna kategori var till en början långsamt, men intresset för odling av vitaminrik växtbaserad mat hemma har ökat kraftigt under det senaste året.

Sist men inte minst vill jag nämna Lähde & co med varumärket theotherdanishguy som står för ekologiska underkläder främst för män, men numera även sportiga underkläder för kvinnor. Bolaget är baserat i Åbo och den som vill läsa mer om varumärket och dess uppkomst kan kolla in en rolig video på bolagets hemsida.

I världshaven finns nästan mer plast än liv – något måste alltså förändras. Således kan du bidra till förändringen med ett par underkläder, som inte känns som något alls varken på kroppen eller i samvetet. Därför tillverkas de bland annat av övergivna fisknät. Detta är betydligt mer hållbart en underkläder tillverkade av bomull, som kräver mycket vatten och stora odlingsarealer.

Vi hoppas på en framgång för dessa bolag och även alla andra som bidrar till en mer hållbar utveckling.