SMARTBUTLERS – AFFÄRSTRANSFORMERING OCH IMPLEMENTERING AV TILLVÄXTSTRATEGIER

Smartbutlers är en strategi-, varumärkes- och kommersialiseringsbyrå. Vi skapar tillväxtstrategier för internationella marknader och är med och implementerar dem. Vi gör även förändringsprogram för företag. Vi är med och transformerar verksamheter på projektbasis eller som en kontinuerlig resurs. Våra huvudtjänster är produktisering och kommersialisering av nya affärsverksamheter, internationalisering, digitalisering av försäljningsverktyg samt utveckling av hållbarhetsprogram. Vi har egen erfarenhet av att leda och utveckla internationella och industriella affärsverksamheter.

Kontaktperson: Patrik Anckar, Partner och Strategist. patrik.anckar@smartbutlers.com

www.smartbutlers.com