A’Pelago grundar affärsaccelerator för företag med fokus på hållbar utveckling och lösningar med anknytning till skärgårdshavet

18.01.2024

A’PELAGO PRESSMEDDELANDE I Fritt att publicera 18.1.2024

A’Pelago grundar affärsaccelerator för entreprenörer, forskare och uppstartsföretag med fokus på innovationer inom hållbar utveckling och lösningar på maritima problem. Programmet är främst avsett för högskolor, samfund och företag med anknytning till Skärgårdshavet, oberoende av om de är baserade i en skärgårdskommun, på övrigt håll i Finland eller i utlandet.

Accelerator-programmet lanseras 18.1.2024 i samarbete med bl.a. Pargas stad, Åbo Akademi och LokalTapiola Sydkusten. Accelerator Partners inkluderar även Kimitoöns kommun, TOK, PBI Stiftelsen och Lukander-Ruohola HTO.

Inom ramarna för programmet hjälper 15 erfarna affärscoacher bolagen att ta fram tillväxtplaner. Ett tiotal bolag deltar i Acceleratorns första program våren 2024. Origin by Ocean, innovationsföretag inom algbekämpning, är A´Pelago Accelerators fadderföretag, vilket betyder att de fungerar som exempel för andra vetenskapsbaserade företag. Inom ramarna för Accelerator-programmet ordnas verkstäder med teman som produktifiering, validering av affärsmodellen, branding, affärsjuridik och att söka finansiering.

− Ett livskraftigt Skärgårdshav är en hjärtesak för oss, säger bolagets grundare Patrik Anckar och Timo Ketonen. Vi arbetar aktivt och systematiskt för att skärgårdens unika natur och biologiska mångfald ska bevaras för kommande generationer. Vårt uppdrag är att stödja innovativa entreprenörer att skapa skalbara lösningar. För ett vitalt näringsliv är mångsidighet viktigt – nycklarna till hållbart företagande skapas nu. Vi är övertygade om att djupgående kunskap och vetenskapsbaserade företag är en central del av lösningen på de största utmaningarna i Östersjöregionen.

A´Pelago Accelerators målsättning är att bygga upp ett nätverk av företag, teknologier och affärsmodeller som bidrar till företagsamheten kring skärgårdshavet. Årligen ordnas ett internationellt affärsseminarium A’Pelago Initiative för att ta fram nya initiativ för skärgårdens affärsmöjligheter och nyckelfrågor. Evenemanget knyter ihop Acceleratorns ekosystem med beslutsfattare, forskare, företagsledare och investerare samt lokala företagare. A´Pelago Initiative II äger rum i Kasnäs 15-16 augusti 2024.

Maria Leppäkari, Pargas livskraftschef, ser att den åboländska skärgården är full av möjligheter:

−Pargas stad värnar om en livskraftig skärgård. I målsättningarna för år 2024 prioriterar vi utveckling av näringslivstjänsterna i staden. Det är i hela regionens intresse att företagarna får tillgång till smidiga, ändamålsenliga tjänster och att dessa utvecklas enligt våra specifika skärgårdsbehov. Det är med stark tilltro och stora förväntningar som vi går med i det nya forskningsbaserade A’Pelago Accelerator samarbetet. Vi ser att uppdraget är gemensamt; att accelerera livskraft och mervärde i och för skärgården. När vi gör det tillsammans blir vi starkare.

Rektor Mikael Lindfelt är intresserad av att på bred front skapa mervärde för samhället baserat på Åbo Akademis forsknings-, utbildnings- och innovationsverksamhet.

− Vårt ansvar är att bidra till samhället med tanke på samtidens och framtidens behov. Att detta sker inom ramen för skärgården och den marina miljön, i hjärtat av världens vackraste skärgård, passar mycket bra för Åbo Akademi, med regional närvaro i både Åboland och Österbotten samt på Åland.

Bakgrundsinformation:

Timo Ketonen är en erfaren entreprenör och riskkapitalplacerare som brinner för kultur och skärgårdsliv. Han etablerade familjens placeringsbolag Aboa Advest år 2015 och är tredje generationens familjeföretagare samt styrelseordförande i TS-Yhtymä Oy. Ketonen bor både på Lillandet i Nagu och i Åbo.

Patrik Anckar är serieföretagare, varumärkesexpert och strategisk rådgivare som främst arbetat globalt. Han är även arbetslivsprofessor på handelshögskolan vid Åbo universitet. Hans rötter är på en holme i Nagu.

I A’Pelagos team ingår även Alina Sippolainen (hållbarhet, evenemangsproducent och marknadsförare).A’Pelago Experience Ab har sitt kontor på Airisto Marina i Pargas.

Ansökningstiden för A’Pelago Accelerator-programmet har förlängts till den 31 januari 2024. Läs mer.

Som bilagat: Bild av A’Pelagos grundare Timo Ketonen och Patrik Anckar.

Tilläggsinformation:

Timo Ketonen, partner och medgrundare
Mobil 040 083 1205

Patrik Anckar, partner och medgrundare
Mobil 050 408 7730