Timo Ketonen och Anette Ståhl donerar 200 000 euro till Åbo Akademis tvärvetenskapliga havsforskning

23.11.2023
Pressmeddelande: Stiftelsen för Åbo Akademi.

 

Entreprenör och TS-Yhtymäs styrelseordförande Timo Ketonen donerar tillsammans med sin hustru Anette Ståhl 200 000 euro till den tvärvetenskapliga forskningsprofilen HAVET och marinbiologisk forskning vid Åbo Akademi. Donationen görs via en fond som bär deras namn. 

”Vi har redan länge varit angelägna om Skärgårdshavets tillstånd och detta har accentuerats när vi flyttade till Lillandet, Nagu hösten 2020. Vi vill väldigt gärna arbeta för en ren och livskraftig skärgård och syftet med fonden är att främja forskningen inom marinbiologi och bevilja stipendier till duktiga forskare och Pro Gradu-studeranden inom Åbo Akademis forskningsprofil HAVET och specifikt inom ämnet Miljö- och marinbiologi”, berättar Timo Ketonen och Anette Ståhl.

Timo Ketonen och Anette Ståhl

”Som aktiv entreprenör glädjer det mig, och min hustru, att forskningsprofilen är tvärvetenskaplig och även inkluderar entreprenörskap. I början av november arrangerade vi en välgörenhetskonsert, Archipelago Sea Concert, och tackar för de bidrag som vi fick till vår stipendiefond i samband med evenemanget. Merparten av donationen på 200 000 euro står vi dock själva för och kapitalet kan tänkas utökas med tiden. Vi tror att Stiftelsen för Åbo Akademi kommer att förvalta fonden på ett ansvarsfullt sätt”, säger Ketonen.

HAVET är en av de strategiska forskningsprofilerna vid Åbo Akademi, i samarbete med Åbo universitet. Forskningsprofilen grundades år 2017 med hjälp av finansiering från Finlands Akademi. Centret för Hållbar Havsforskning (Centre for Sustainable Ocean Science) har utsetts till en av fyra nya spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi åren 2024–2028.

”Vi är otroligt glada och tacksamma för donationen som möjliggör nya och innovativa forskningsprojekt inom Åbo Akademis marinbiologi samt tvärvetenskapliga marina forskning. Det långsiktiga stödet möjliggör för forskare och studeranden att även utforska idéer som inte faller inom traditionella disciplinära stipendieutlysningar. Temat havet och hållbarhet är ytterst aktuellt både lokalt och globalt, det vittnar bland annat FN:s årtionde för havsforskning och den blåa ekonomin om”, säger Anna Törnroos-Remes, biträdande professor inom Miljö- och marinbiologi och Havet samt forskningsledare för Centret för Hållbar Havsforskning vid Fakulteten för Naturvetenskaper och Teknik vid Åbo Akademi.

Biträdande professori Miljö- och marinbiologi, forskningsledare för HAVET vid Åbo Akademi Anna Törnroos-Remes

Anette Ståhl och Timo Ketonens stipendiefond för Havet och Hållbarhet är en privat fond grundad år 2022 som administreras av Stiftelsen för Åbo Akademi.

”Stiftelsens för Åbo Akademi främsta syfte är att stödja Åbo Akademi och vi är tacksamma för förtroendet som Timo Ketonen och Anette Ståhl visar oss i och med donationen. Med medlen grundar vi en fond vars avkastning riktas till studerande och forskare inom forskningsprofilen HAVET och marinbiologisk forskning vid Åbo Akademi”, säger Lasse Svens, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

Mer information:

Lasse Svens, skattmästare Stiftelsen för Åbo Akademi, 050 056 2945, lasse.svens@stiftelsenabo.fi

Anna Törnroos-Remes, biträdande professor, Åbo Akademi, 041 434 1741, Anna.M.Tornroos@abo.fi

Timo Ketonen, entreprenör A’Pelago Experience Ab och styrelseordförande i TS-Yhtymä Oy, 0400 831 205, timo.ketonen@apelago.fi

Bild: Studio Koo Photography

Archipelago Sea Concert grafisk formgivning: Tero Lumiainen, Nitro.

Archipelago Sea Concert showreel and video by Stian Vesterinen.

Pressmeddelande:  Freja Harkke, Å Communications.