Lukander Ruohola HTO – experter inom affärsjuridik

Advokatbyrå Lukander Ruohola HTO Ab

Byråns kunnande är starkt inom den traditionella affärsjuridiken och genom medveten satsning på specialistkompetens har vi kunnat utveckla ett kunnande inom hela den affärsjuridiska skalan. Vi är ett utmärkt val när specialistkompetens efterfrågas inom bolags- och föreningsrätt, kommersiell avtalsrätt, skatterätt, immaterialrätt samt insolvens- och konkursrätt.

Kontaktperson för uppstartsföretag: Iiro Hollmén, advokat, vicehäradshövding