Tillväxtföretag

Vi har investerat i följande uppstartsföretag och en private equity fond i enlighet med våra placeringskriterier. De bolag som är listade nedan är aktiva investeringsobjekt i vår portfölj. I bokslutet för år 2018 har vi gjort två nedskrivningar i misslyckade uppstartsföretag.

Klicka på företagets logga så kommer du på dess website.