Aboa Advest

Aboa Advest on perheomisteinen sijoitusyhtiö, jonka toimialana ja tarkoituksena on tuottaa ja kehittää erityisesti kasvuyritysten liiketoimintamalleja ja palveluja. Aboa Advest on perustettu tammikuussa 2015. Avustamme myös kasvuyritysten rahoitusratkaisuissa osaamisemme ja laajan verkostomme kanssa. Meitä on yhtiön perustamisesta lähtien kiinnostanut erityisesti vaikuttavuussijoittaminen. (*) Tämä tarkoittaa että sijoituksella tavoittelemme myös myönteistä sosiaalista tai ympäristövaikutusta, eli mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Sijoittajan näkökulmasta tuotto–riski -tarkastelun rinnalle nousee kolmas ulottuvuus: vaikuttavuus.

Yhtiön tarkoituksena on tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin. Olemme tehneet sekä suoria sijoituksia startup-yrityksiin että panostaneet kahteen buyout-rahastoon ja kahteen startup-rahastoon, joiden fokuksena on 1) Deep Tech-yritykset, sekä 2) yritykset jotka kehittävät Metaversum-sovelluksia (virtuaalitodellisuus). Vuoden 2020 alusta alkaen olemme pääasiassa sijoittaneet kasvuyrityksiin mainittujen pääomasijoitusrahastojen kautta, sekä panostaneet jatkosijoituksiin aiemmissa sijoituskohteissamme.

Nuoremmat partnerimme tulivat mukaan sijoitustoimintaamme vuonna 2016 tuoden tuoretta näkemystä ja monipuolista osaamista sijoituskohteidemme arviointiin.

Sijoituskriteerit

Aboa Advestin logossa näkyvä ”vihreä lanka” on ohjenuoramme.  Tiiminä meitä kiinnostaa design, ekologiset tuotteet ja palvelut sekä kestävä kehitys. Olemme sijoittaneet useaan suomalaiseen kasvuyritykseen – sekä varhaisen vaiheen startupiin että jo markkinoilla kannattavasti toimivaan yritykseen. Kohdealueemme on Suomi ja erityisesti Varsinais-Suomi, edellyttäen että alueen yritykset ovat sijoituskriteeriemme mukaisia.

Jokaisen startup-yrityksen tärkein voimavara on sen ydintiimi. Oiva liikeidea on hyvä alku, mutta idean kehittäminen toimivaksi tuotteeksi ja palveluksi, liiketoimintasuunnitelman toimeenpano ja ajoitus on ratkaisevan tärkeää onnistumisen kannalta. Onnistuminen edellyttää ketterää työskentelytapaa ja resilienssiä, eli joustavuutta ja kykyä oppia vaikeuksista.

Tärkeimmät sijoituskriteerit startupissa ovat:

  1. Tiimi – sitoutunut ja monipuolinen tiimi on avain menestykseen. Monikulttuurinen tiimi on eduksi, jos ja kun haluaa maailmalle.
  2. Idea – liikeidean ei tarvitse olla uniikki, mutta se pitää toteuttaa kilpailjoita paremmin.
  3. Ajoitus – ovatko asiakkaat valmiita tuotteelle tai palvelulle. Product-market fit pitää löytyä ja varmistaa.
  4. IPR – immateriaalioikeudet ja patentti.
  5. Skaalautuva liiketoimintamalli – globaalit markkinat.
  6. Go2Market strategia – onko markkinoiden valloitus mahdollinen yrityksen resursseilla. Myynti- ja markkinointiosaaminen ratkaisevaa. Globaali verkosto on voimavara.

Sijoitusprosessimme sisältää myös ekologisen ja sosiaalisen dimension pisteytyksen, sekä yrityksen valuaation arvioinnin.

Palvelut ja metodi

Intohimonamme on auttaa startupeja ja muita kasvuyrityksiä menestymään. Olemme erikoistuneet toimivan liiketoimintamallin kehittämiseen ja Go2Market strategiaan. Palveluihimme kuuluvat neuvonanto ja henkilökohtainen valmennus. Autamme markkinoinnissa, viestinnässä ja palvelumuotoilussa yhdessä kumppaneidemme kanssa. Paras asiakaskokemus edellyttää aitoa asiakasymmärrystä sekä palvelun muotoilua yhdessä käyttäjien kanssa. Meillä on myös asiansa osaavat kumppanit liikejuridiikassa, viestinnässä, taloushallinnon palveluissa sekä kasvurahoituksessa.

Sovellamme Lean Startup-menetelmää (rakenna-mittaa-opi): ”The Lean Startup method builds capital-efficient companies because it allows startups to recognize that it’s time to pivot sooner, creating less waste of time and money.” (The Lean Startup by Eric Ries, 2011).

Yrittäjyys edellyttää aivan erityistä resilienssiä. Näkemyksemme perustuu pitkäjänteiseen kokemukseen yrittäjänä ja sijoittajana, sekä osakkuuteen yli 100-vuotiaassa perheyrityksessä. Sijoitusstrategiamme on pitkäjänteinen, odotamme sijoituskohteiltamme merkittävää tuottoa 10+ vuoden aikajänteellä. Resilienssiin liittyen jaamme alla pari osuvaa lainausta kirjasta ’Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future’ (Peter Thiel, Blake Masters, 2014):

  • ”Most of a tech company’s value will come at least 10 to 15 years in the future.”
  • ”A startup is the largest endeavor over which you can have definite mastery. You can have agency not just over your own life, but over a small and important part of the world. It begins by rejecting the unjust tyranny of Chance. You are not a lottery ticket.”

(*) Impact investing generates a beneficial, social or environmental impact, as well as a financial return.

Lähde: Sitra

Uutiset

Blog