Aboa Advest


Aboa Advest on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka on perustettu tammikuussa 2015. Meitä on yhtiön perustamisesta lähtien kiinnostanut erityisesti vaikuttavuussijoittaminen. (*) Tämä tarkoittaa että sijoituksella tavoittelemme myös myönteistä sosiaalista tai ympäristövaikutusta, eli mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Sijoittajan näkökulmasta tuotto–riski -tarkastelun rinnalle nousee kolmas ulottuvuus: vaikuttavuus.

Yhtiön tarkoituksena on tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin. Tammikuussa 2020 arvioimme sijoitusstrategiaamme uudelleen: panostamme ensisijaisesti pääomasijoitusrahastoihin. Olemme mukana kahdessa buyout-rahastossa sekä viidessä startup-yrityksiin panostavassa pääomasijoitusrahastossa; jälkimmäisissä sijoituskohteina on erityisesti DeepTech startup-yritykset.

Sijoitusstrategiamme on pitkäjänteinen, odotamme sijoituskohteiltamme merkittävää tuottoa 10 vuoden aikajänteellä.


Sijoituskriteerit


Aboa Advestin logossa näkyvä ”vihreä lanka” on ohjenuoramme.  Tiiminä meitä kiinnostaa erityisesti DeepTech (tiedeperusteiset yritykset), ekologiset tuotteet ja palvelut sekä kestävä kehitys.

Jokaisen startup-yrityksen tärkein voimavara on sen ydintiimi. Oiva liikeidea on hyvä alku, mutta idean kehittäminen toimivaksi tuotteeksi ja palveluksi, liiketoimintasuunnitelman toimeenpano ja ajoitus on ratkaisevan tärkeää onnistumisen kannalta. Onnistuminen edellyttää ketterää työskentelytapaa ja resilienssiä. Hyvä hallitustyö sekä toimivan verkoston luominen ja tämän osaamisen hyödyntäminen auttaa startup-yritystä kasvupolulla.

Tärkeimmät sijoituskriteerimme startup yrityksessä ovat:

  • Tiimi – sitoutunut ja monipuolinen tiimi on avain menestykseen. Monikulttuurinen tiimi on eduksi, jos ja kun haluaa maailmalle.
  • Idea – liikeidean ei tarvitse olla uniikki, mutta se pitää toteuttaa kilpailjoita paremmin.
  • Ajoitus – ovatko asiakkaat valmiita tuotteelle tai palvelulle. Product-market fit pitää löytyä ja varmistaa.
  • IPR – immateriaalioikeudet ja patentti.
  • Skaalautuva liiketoimintamalli – globaalit markkinat.
  • Go2Market strategia – onko markkinoiden valloitus mahdollinen yrityksen resursseilla. Myynti- ja markkinointiosaaminen ratkaisevaa. Globaali verkosto on voimavara.

Sijoitusprosessimme sisältää myös ekologisen ja sosiaalisen dimension pisteytyksen, sekä yrityksen valuaation arvioinnin. Nämä periaatteet sopivat myös pääomasijoitusrahastoihin, joissa vastuullisuus on keskeinen sijoituskriteerimme.


Koulutus ja palvelut


Tavoitteenamme on auttaa startupeja ja muita kasvuyrityksiä menestymään. Palveluihimme kuuluvat neuvonanto ja valmennus. Perustajaosakkaamme Timo Ketonen on suorittanut HHJ-tutkinnon (HHJ PJ) ja toimii aktiivisena kouluttajana kauppakamarin HHJ-kursseilla. Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutusohjelman tarkoituksena on aktivoida ja kehittää hallitustyöskentelyä.

Autamme kohdeyrityksiämme markkinoinnissa, viestinnässä ja palvelumuotoilussa yhdessä kumppaneidemme kanssa. Paras asiakaskokemus edellyttää aitoa asiakasymmärrystä sekä palvelun muotoilua yhdessä käyttäjien kanssa. Meillä on asiansa osaavat kumppanit liikejuridiikassa, viestinnässä, taloushallinnon palveluissa sekä kasvurahoituksessa.


Yrittäjyys edellyttää aivan erityistä resilienssiä


Näkemyksemme perustuu kokemukseen yrittäjänä ja sijoittajana, sekä osakkuutemme yli 100-vuotiaassa sukuyrityksessä. Alla joitakin tunnusmerkkejä menestyvästä kasvuyrittäjästä, perustuen omiin havaintoihimme:

Motivaatio – halu luoda menestyskonsepti, tulosorientoitunut työskentelytapa.

Empatia – on avain asiakasymmärrykseen ja tiimin johtamiseen.

Intohimo tekemiseen – aito menestymisen tahto.

Resilienssi – kyky oppia vaikeuksista ja kääntää nämä voitoksi.

Resilienssiin liittyen jaamme alla pari osuvaa lainausta kirjasta ’Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future’ (Peter Thiel, Blake Masters, 2014). Resilienssi koskee myös sijoittajia, pääomasijoittamisessa ei ole pikavoittoja.

”Most of a tech company’s value will come at least 10 to 15 years in the future.”

”A startup is the largest endeavor over which you can have definite mastery. You can have agency not just over your own life, but over a small and important part of the world. It begins by rejecting the unjust tyranny of Chance. You are not a lottery ticket.”


(*) Impact investing generates a beneficial, social or environmental impact, as well as a financial return.

Lähde: Sitra

Uutiset

Blog