Pääomasijoittajat: Kasvuhaluisiin pk-yrityksiin sijoitettu aktiivisesti vuoden 2023 alkupuoliskolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

23.11.2023

Pääomasijoittajat ry – tiedote

Suomalaiset pääomasijoittajat ovat jatkaneet sijoittamista kotimaisiin kasvuhaluisiin pk-yrityksiin aktiivisesti vuoden 2023 alkupuoliskolla. Tuoreen barometrin mukaan buyout- ja growth-sijoittajat pitävät tämänhetkistä markkinatilannetta haastavana, mutta käänne parempaan on jo näköpiirissä.

Pääomasijoittajat ry:n tuoreiden tilastojen mukaan buyout- ja growth-sijoituksia tekevät pääomasijoittajat ovat sijoittaneet suomalaisiin vakiintuneisiin kasvuyrityksiin yhteensä 452 miljoonaa euroa vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana. Kokonaispotista 293 miljoonaa tuli suomalaisilta ja 159 miljoonaa ulkomaisilta pääomasijoittajilta.

Sijoituksia tehtiin vuoden alkupuoliskolla yhteensä 40 suomalaisyritykseen, ja pääomasijoittajan kasvukumppanikseen saivat muun muassa Suomen johtava verkkohuutokauppa Huutokaupat.com, teollisuuden kunnossapito- ja huoltopalveluihin erikoistunut Elcoline sekä infrarakentamisen markkinajohtaja Welado.

Ulkomaiset buyout- ja growth-sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin ovat olleet alkuvuonna vähissä, mutta kotimaiset pääomasijoittajat ovat jatkaneet sijoitusten tekemistä jopa keskimääräistä aktiivisemmin.

”Tilastoista käy selväksi, että suomalaiset pääomasijoittajat tekevät sijoituksia kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin suhdanteista riippumatta”, kommentoi Anne Horttanainen, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Rahastojen varainkeruun ja kohdeyrityksistä irtautumisen suhteen vuoden alkupuolisko on ollut hiljaisempi. Alkuvuoden aikana suomalaisiin buyout- ja growth-rahastoihin on kerätty uusia varoja 7 miljoonaa euroa, kun viimeisen kymmenen vuoden aikana varoja on kerätty keskimäärin puoli miljardia vuosittain. Myös irtautumisia on tehty vuoden alkupuoliskolla keskimääräistä vähemmän.

”Sijoitettavaa pääomaa pääomasijoittajilla on vielä hyvin jäljellä, sillä useat suomalaiset sijoittajat saivat kerättyä uudet rahastonsa vuosina 2021 ja 2022 ennen makrotalouden myllerrystä. Varainkeruuympäristö on kuitenkin tuon jälkeen ollut erittäin haastava”, kommentoi Jonne Kuittinen, Pääomasijoittajat ry:n varatoimitusjohtaja.

Markkinatilanteen odotetaan pysyvän haastavana, mutta aiempi epävarmuus on hälvenemässä

Suomalaisten buyout- ja growth-sijoittajien markkinatunnelmia seuraavan kyselytutkimuksena toteutetun barometrin mukaan sekä rahastojen varainkeruun, laadukkaiden sijoituskohteiden löytymisen, että kohdeyrityksistä irtautumisen koetaan olevan vaikeampaa puolen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Erityisen haastaviksi nykyisessä markkinatilanteessa koetaan rahastojen varainkeruu ja kohdeyrityksistä irtautuminen.

”Pääomasijoittajien irtautuessa kohdeyrityksistään sijoitusten tuotot palautuvat rahastojen sijoittajille, kuten eläkeyhtiöille. Jos irtautumisia ei tapahdu, vaikeutuu myös varainkeruu. Tilanne irtautumisten ja varainkeruun suhteen on samanlainen myös muualla Euroopassa”, kommentoi Kuittinen.

”Nyt on erityisen tärkeää pitää huoli kotimaisesta toimintaympäristöstämme ja poistaa pääomasijoitusrahastojen varainkeruun esteet”, Horttanainen lisää.

Barometrin tulosten perusteella positiivisen käänteen odotetaan kuitenkin tapahtuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Vaikka markkinatilanteen odotetaan pysyvän haastavana, niin kyselyn tulosten perusteella pahin aallonpohja on jo nähty.

”Barometrin tuloksissa heijastuu, että markkinatilanteen odotetaan pysyvän vielä haastavana, mutta tilannekuva on selkeämpi, mikä voi vaikuttaa aktiivisuuteen positiivisesti. Kun esimerkiksi valuaatiotasoihin ajan myötä totutaan, ostajien ja myyjien näkemykset alkavat taas kohdata”, kommentoi Juhana Kallio, Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomasijoittaja Intera Partnersin toimitusjohtaja.

Lue vuoden alkupuoliskon tilastoista lisää täältä.

Lisätiedot:

Anne Horttanainen
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
+358 40 510 4907

Jonne Kuittinen
Pääomasijoittajat ry, varatoimitusjohtaja
jonne.kuittinen@paaomasijoittajat.fi
+358 44 333 3267

Juhana Kallio
Pääomasijoittajat ry, hallituksen puheenjohtaja
juhana.kallio@interapartners.fi
+358 40 526 6629