Suomalaiset startupit keräsivät jälleen ennätyspotin rahoitusta – kokonaissumma nousi 1,8 miljardiin

13.04.2023

Suomalaiset startupit ovat keränneet ennätysmäärän kasvurahaa viime vuonna. Suurin sijoittajaryhmä on pääomasijoittajat, joiden sijoittama summa nousi jo yli miljardiin.

Kotimaiset startupit keräsivät jälleen ennätysmäärän kasvurahaa. Vuonna 2021 niihin sijoitettiin yhteensä 1,4 miljardia, nyt summa on kasvanut lähes puolella miljardilla.

“Suomalaisten startupien saama rahoitus on kymmenkertaistunut kymmenessä vuodessa. Muutaman edellisvuoden aikana kasvu on ottanut suuria loikkia, ja myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kehitys on ollut positiivista”, kertoo Anne Horttanainen, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Startupit keräävät rahoitusta useilta eri sijoittajatahoilta. Aiempien vuosien tapaan suurin osa rahoituksesta tuli pääomasijoittajilta, jotka sijoittivat suomalaisiin startupeihin yhteensä yli miljardi euroa vuoden 2022 aikana. Nousua on reilusti edellisvuodesta, jolloin pääomasijoittajat sijoittivat suomalaisiin startupeihin yhteensä 886 miljoonaa. Vuoden 2022 summasta 280 miljoonaa tuli kotimaisilta pääomasijoittajilta ja 753 miljoonaa ulkomaisilta pääomasijoittajilta. Näissä luvuissa ovat mukana sekä venture capital- että growth-sijoitukset startup-yrityksiin.

Mittavan potin, 597 miljoonaa, sijoittivat myös muut ulkomaiset sijoittajat, johon kuuluvat muun muassa yritykset ja rahastosijoittajat.

Suomalaisiin startupeihin sijoittivat myös kotimaiset enkelisijoittajat (37 miljoonaa) ja muut suomalaiset sijoittajat, kuten rahastosijoittajat ja työeläkeyhtiöt (53 miljoonaa). Kotimaisen joukkorahoituksen kautta sijoitettiin 70 miljoonaa.

Ennätyssummaa paisuttivat muun muassa toimitusketjujen tehostamiseen keskittyvän Relexin alkuvuodesta julkaisema 500 miljoonan sijoituskierros ja tietokantapalveluyritys Aivenin 200 miljoonan kierros. Muita suuria sijoituskierroksia keräsivät kvanttitietokoneita kehittävä IQM (128 miljoonaa) ja satelliittiteknologiayritys Iceye (120 miljoonaa).

“Suurimmissa rahoituskierroksissa pääosassa ovat usein ulkomaiset rahastot. Useiden kymmenien tai satojen miljoonien rahoitusta ei yksin suomalaisin voimin voida tehdä, ja jotta kotimaiset startupit voivat kilpailla globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten kanssa, kansainvälistä rahaa tulee houkutella Suomeen entistä pontevammin”, Horttanainen kertoo.

Suomalainen venture capital -kenttä kypsyy ja kansainvälistyy 

Kotimaisilla venture capital -sijoituksilla on suuri merkitys startup-yritysten kasvulle ja kehitykselle. VC-sijoittajien rahoituksella startupit kasvavat ideavaiheesta suuremmille kansainvälisille vesille saakka.

Suomalaiset venture capital -sijoittajat sijoittivat yhteensä 358 miljoonaa kotimaisiin ja ulkomaisiin startupeihin vuonna 2022. Summasta 238 miljoonaa sijoitettiin suomalaisiin yrityksiin ja 120 miljoonaa ulkomaisiin yrityksiin. Pääomasijoitusalan kehitys ja kansainvälisyys näkyy sijoitustoiminnassa: suomalaiset venture capital -rahastot ovat muutaman edellisen vuoden aikana sijoittaneet yhä enemmän myös ulkomaisiin startupeihin.

“Kansainvälistyminen näkyy sekä suomalaisissa startupeissa että kotimaisissa rahastoissa. Sen myötä verkostot ulkomailla vahvistuvat, mikä on pienen markkinan etu”, kommentoi Jussi Sainiemi, pääomasijoitusyhtiö Voima Venturesin osakas ja Pääomasijoittajat ry:n venture capital -työryhmän puheenjohtaja.

Kotimaisten venture capital -rahastojen varainkeruu oli menestyksekästä vuonna 2022. Sijoitettavia varoja kerättiin ennätysmäärä, yhteensä 402 miljoonaa. Aiempi ennätysmäärä kerättiin vuonna 2019 ja se oli 345 miljoonaa. Vuonna 2022 FOV Ventures ja Innovestor Life Science julkaisivat ensimmäiset rahastonsa. Myös Inventure, Butterfly Ventures ja Wave Ventures julkaisivat uudet rahastonsa.

“Kehitys on positiivista – rahastojen koot ovat kasvaneet ja uusia rahastoja on perustettu. Kirittävää kuitenkin vielä löytyy. Vaikka meillä on jo muutamia yli sadan miljoonan venture capital -rahastoja, suurempia sijoituskierroksia johtavat satojen miljoonien rahastot vielä puuttuvat”, kertoo Horttanainen.

Maaliskuussa 2023 tehdyn pääomasijoitusbarometrin mukaan sijoittajat kuitenkin kokevat rahastojen varainkeruun vaikeutuneen aiemmasta.

“Yleinen epävarmuus taloudessa tietenkin aiheuttaa haasteita myös tälle alalle. Nyt onkin se hetki, kun pääomasijoitusrahastojen varainkeruun esteitä pitää purkaa, jotta kasvurahoitusta startupeille riittää jatkossakin”, sanoo Horttanainen.

Hyvän kehityksen pitää jatkua

Edellisen neljän vuoden aikana suomalainen startup- ja venture capital -ekosysteemi on noussut uudelle tasolle. Startupien keräämässä rahoituksessa on otettu kasvuloikka, menestyviä yrityksiä on enemmän ja rahastojen varainkeruu on ollut onnistunutta.

Tunnelmat tulevaisuuden kehityksestä ovat kuitenkin epävarmoja. Tilastojen valossa sijoitusaktiivisuus on ollut Suomessa hyvällä tasolla vielä loppuvuodestakin, mutta muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa on jo nähty aktiivisuuden hiipumista. Barometrin mukaan VC-sijoittajat kokevat, että hyviä sijoitusmahdollisuuksia on aiempaan tapaan, mutta viime aikoina Suomessa on noussut keskusteluun uusien startupien laskeva määrä.

Startupien määrän hupeneminen huolestuttaa myös Horttanaista: “Pääomasijoitusalan ja koko ekosysteemin kehitys on monen toimijan pitkäjänteisen työn tulos. Jotta hyvä kehitys ei ota takapakkia, yhteistyötä kasvun edistämiseksi ja yritysten määrän lisäämiseksi on jatkettava. Odotankin myös uudelta hallitukselta kunnianhimoisia avauksia kasvu- ja yrittäjämyönteisen politiikan suhteen”, hän päättää.


Taustaa: VC-growth

  • Suomalaisten startupien kasvaessa niiden sijoittajajoukkoon on VC-sijoittajien lisäksi tullut growth-vaiheen pääomasijoittajia, jotka ovat perinteisesti tehneet sijoituksia (yleensä vähemmistö) toimintansa vakiinnuttaneisiin yrityksiin.
  • Tässä raportissa growth-luokasta on ensimmäistä kertaa eritelty VC-growth-sijoitusvaihe, jolla kuvataan myöhemmän vaiheen sijoituksia nimenomaan startup-lähtöisiin yrityksiin.
  • Iso muutos VC-growth-sijoituksissa suomalaisiin startup-lähtöisiin yrityksiin nähtiin vuosina 2021–2022. Näiden vuosien osalta osaan raportin graafeista on lisätty VC-growth-luokan sijoitukset.
  • Muutoksen tavoitteena on paremmin kuvata suomalaisen startup-ekosysteemin kehitystä. Ensi vuoden raportissa pyritään tekemään laajempi analyysi myös aiemmilta vuosilta.

Lisätietoja:

Anne Horttanainen, toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry
+358 40 510 4907, anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi

Jussi Sainiemi, osakas, Voima Ventures
+358 40 564 4660, jussi.sainiemi@voimaventures.com

Juulia Korkiavaara, viestintäpäällikkö, Pääomasijoittajat ry
+358 40 673 8376, juulia.korkiavaara@paaomasijoittajat.fi

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat