Entreprenörskap handlar om mod och resiliens

02.02.2021

KOLUMN I ÅBO UNDERRÄTTELSER

Timo Ketonen

Denna gång väljer jag att skriva om entreprenörskap och företagsamhet.

Jag är själv entreprenör i tredje generationen: både min mor och morfar, samt far och farmor har varit företagare under merparten av sina aktiva år i näringslivet. 

Nu skriver jag alltså inte om släktbolaget TS-Yhtymä Oy, utan om mitt intresse för företagsamhet och engagemang i uppstartsföretag och andra tillväxtbolag.

Entreprenörskap handlar till stora delar om mod och resiliens. Det krävs mod att starta ett företag med ambitionen att växa och anställa fler personer inom verksamheten. 

Egen företagare i all ära, men i mitt perspektiv är jag mest intresserad av att investera min tid och kapital i företag med en affärsidé som syftar på tillväxt.

Jag har personligen och genom familjeföretaget Aboa Advest Oy investerat i ett 20-tal uppstartsföretag, av vilka det stora flertalet ännu är verksamma och växer. 

Det är helt väsentligt att ett nystartat företag byggs upp av ett team med olika kompetenser och gärna med representanter med olika kulturbakgrund.

Detta är av vikt i synnerhet då man har för avsikt att växa på en internationell marknad. 

I synnerhet i dagens digitala värld är det en grundförutsättning att man väljer att skapa en produkt eller en tjänst som kan säljas globalt, även om det är klokt att erövra världen med ’baby steps’ dvs en marknad åt gången. 

Det finns vissa undantag, bland annat spelbolag som kan utnyttja det digitala ekosystemet och ta över hela världen med en gång. Bland annat Rovio och Supercell är framgångsrika exempel på detta.

Affärsidén behöver inte vara unik, men man ska ha siktet uppställt på att göra den bästa produkten på marknaden. 

Elbilen är en gammal uppfinning från slutet av 1800-talet, men Tesla har lyckats förverkliga idén med batteriteknologi och infrastruktur kombinerad med en unik design och nytänkande inom försäljningskanaler. 

Slutresultatet torde vara känt för alla: Tesla har den högsta värderingen av alla bilbolag och försäljningen och resultatet har varit goda under den senaste tiden.

Men även för Tesla tog det länge, över 18 år att uppnå framgång på sista raden. Det är vanligt för teknologiföretag att värdet av bolaget stiger markant först efter 10-15 år, det är inga snabbvinster att räkna med som investerare.

Såväl för entprenören som för placerarna gäller ordet resiliens. Resiliens är en beskrivning av, på ett eller annat sätt, förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas. 

En entreprenör får inte ge upp i första taget, det är flera motgångar att räkna med under utvecklingsfasen från ett första koncept till en produkt, som faktiskt hittar sin plats på marknaden med betalande och nöjda kunder.

Denna samma resiliens gäller alltså investerare – i min placeringsportfölj finns flera bolag som kommit genom 2-4 dödsdalar, dvs klarat av att vända ett negativt kassaflöde till positiva framgångar över tiden. 

För att detta skall lyckas behövs också hjälp från goda rådgivare och placerare som hjälper teamet med att accelerera inlärningsprocessen.

Under den senaste tiden har jag varit med om att investera i Sofokus Ventures nya placeringsbolag Digital Heart Capital Oy, där jag också är styrelseordförande. 

Vi har som avsikt att placera i nya uppstartsbolag inom plattformsekonomin, där det finns stora möjligheter till framgång, men även en stor risk för att misslyckas.

Ett annat exempel är design- och home décor bolaget FUNKalla Oy, som grundades av konstnärinnan Johanna Oras. FUNKalla kombinerar konst med inredningsartiklar såsom borddukar, gardiner och övriga inredningstextilier, samt funktionella föremål för olika aktiviteter såsom yogamattor. 

Tiden får utvisa om vi lyckas växa i Finland och Europa, det finns betydligt äldre företag i branschen som har lyckats även i Asien.

Sist men inte minst vill jag ställa upp för företagare i Åbolands skärgård, där jag själv är bosatt. Jag är just i skrivande stund i färd att hjälpa en vän och modig entreprenör med en nystart av catering och restaurangverksamhet i skärgården.

Huvudsyftet i mitt samarbete med olika företagare är inte att göra mer pengar, utan att dela av mina erfarenheter och kunskap för att hjälpa entreprenörer att lyckas. 

Jag önskar alla företagare ett bättre år 2021 och tag kontakt om du har en idé du känner att är värd att utvecklas vidare.