Mikael Ketonen är ny styrelseordförande för Aboa Advest

06.04.2018

Pressmeddelande

 

Det familjeägda investeringsbolaget Aboa Advest har förnyat sin styrelse. I fortsättningen vill företaget utvidga sin investeringsportfölj från uppstartsföretag till att också omfatta tillväxtföretag som producerar digitalt serviceinneåll.

 

Ekonomiestuderande Mikael Ketonen, 22, har valts till ny styrelseordförande för Aboa Advest. Ekonomie magister Jenny Eromäki, 32,har valts till vice ordförande för bolagets styrelse. I och med utnämningarna leds familjeföretagets styrelse av unga dynamiska experter.

– Som unga delägare tar vi med oss fräscha tankegångar till styrelsearbetet. Vårt mål är att vara en föregångare inom impact investing och med Aboa Advests investeringar strävar vi också efter betydande samhällsnytta och inte bara efter avkastning. Som familj styrs vi också av en gemensam värdegrund, säger Ketonen.

Catarina Ketonen, Ville Eromäki och Timo Ketonen fortsätter i företaget som styrelsemedlemmar och delägare. Aboa Advest är grundat år 2015 i Åbo och speciellt inriktat på att utveckla affärsmodeller och service för tillväxtföretag. Dessutom fungerar företaget som konsult gällande finansieringslösningar för företag.

– Vår passion är att hjälpa uppstartsföretag och andra tillväxtföretag att lyckas och att tillsammans med våra samarbetsparter guida dem inom marknadsföring, kommunikation och design av tjänster, säger Eromäki.

 

En grön tråd styr investeringarna

I sin investeringsstrategi betonar Aboa Advest finländska tillväxtföretag, som fungerar enligt principerna om ansvarsfullhet och hållbar utveckling.

– I stället för en röd tråd i vår investeringsverksamhet styrs den av en grön tråd, vilket betyder att vi med våra investeringar strävar efter såväl ekologiskt som socialt inflytande. Det finns forskning som visar att det är till nytta också för affärsverksamhetens lönsamhet, säger företagets vd Timo Ketonen.

I början av året fattade Aboa Advest beslut om företagets hittills största investering, ett investeringsåtagande värt 350 000 euro för Saari I Kb-fonden (40 miljoner euro), som är inriktad på digitalisering och design av tjänster för små och medelstora företag. Aboa Advests investeringsportfölj innehåller sju uppstartsinvesteringar och växer i år med 1–2 nya investeringar.

– Vi är nöjda med våra nuvarande investeringar och framtidsutsikterna för vår verksamhet. Vi vill speciellt tacka vår tidigare styrelseordförande Juha Sumentola för att ha lotsat företaget. Härifrån är det bra att gå vidare, säger Ketonen.

 

Kontaktuppgifter:

Mikael Ketonen, styrelseordförande

+358 50 303 1498

mikael.ketonen@aboa-advest.fi

Timo Ketonen, vd

+358 400 831 205

timo.ketonen@aboa-advest.fi