Nytt rekord år 2018 – 479M€ investerades i uppstartsföretag i Finland

27.03.2019

 

Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) och Finnish Venture Capital Association (FVCA) har igen samlat den årliga statistiken över investeringar i uppstartsföretag i Finland. År 2018 uppnåddes ett nytt rekord i investeringssumman. 

Aboa Advest bidrog med investeringar i bl.a. CosmEthics, Entis, Plantui, theotherdanishguy och Sharetribe. Vi har även placerat i den av Saari Partners drivna placeringsfonden i tillväxtföretag i Finland. 

Länk till pressmeddelande på engelska.