23.11.2023

Pääomasijoittajat: Kasvuhaluisiin pk-yrityksiin sijoitettu aktiivisesti vuoden 2023 alkupuoliskolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

Pääomasijoittajat ry – tiedote

Suomalaiset pääomasijoittajat ovat jatkaneet sijoittamista kotimaisiin kasvuhaluisiin pk-yrityksiin aktiivisesti vuoden 2023 alkupuoliskolla. Tuoreen barometrin mukaan buyout- ja growth-sijoittajat pitävät tämänhetkistä markkinatilannetta haastavana, mutta käänne parempaan on jo näköpiirissä.

Pääomasijoittajat ry:n tuoreiden tilastojen mukaan buyout- ja growth-sijoituksia tekevät pääomasijoittajat ovat sijoittaneet suomalaisiin vakiintuneisiin kasvuyrityksiin yhteensä 452 miljoonaa euroa vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana. Kokonaispotista 293 miljoonaa tuli suomalaisilta ja 159 miljoonaa ulkomaisilta pääomasijoittajilta.

Sijoituksia tehtiin vuoden alkupuoliskolla yhteensä 40 suomalaisyritykseen, ja pääomasijoittajan kasvukumppanikseen saivat muun muassa Suomen johtava verkkohuutokauppa Huutokaupat.com, teollisuuden kunnossapito- ja huoltopalveluihin erikoistunut Elcoline sekä infrarakentamisen markkinajohtaja Welado.

Ulkomaiset buyout- ja growth-sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin ovat olleet alkuvuonna vähissä, mutta kotimaiset pääomasijoittajat ovat jatkaneet sijoitusten tekemistä jopa keskimääräistä aktiivisemmin.

”Tilastoista käy selväksi, että suomalaiset pääomasijoittajat tekevät sijoituksia kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin suhdanteista riippumatta”, kommentoi Anne Horttanainen, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Rahastojen varainkeruun ja kohdeyrityksistä irtautumisen suhteen vuoden alkupuolisko on ollut hiljaisempi. Alkuvuoden aikana suomalaisiin buyout- ja growth-rahastoihin on kerätty uusia varoja 7 miljoonaa euroa, kun viimeisen kymmenen vuoden aikana varoja on kerätty keskimäärin puoli miljardia vuosittain. Myös irtautumisia on tehty vuoden alkupuoliskolla keskimääräistä vähemmän.

”Sijoitettavaa pääomaa pääomasijoittajilla on vielä hyvin jäljellä, sillä useat suomalaiset sijoittajat saivat kerättyä uudet rahastonsa vuosina 2021 ja 2022 ennen makrotalouden myllerrystä. Varainkeruuympäristö on kuitenkin tuon jälkeen ollut erittäin haastava”, kommentoi Jonne Kuittinen, Pääomasijoittajat ry:n varatoimitusjohtaja.

Markkinatilanteen odotetaan pysyvän haastavana, mutta aiempi epävarmuus on hälvenemässä

Suomalaisten buyout- ja growth-sijoittajien markkinatunnelmia seuraavan kyselytutkimuksena toteutetun barometrin mukaan sekä rahastojen varainkeruun, laadukkaiden sijoituskohteiden löytymisen, että kohdeyrityksistä irtautumisen koetaan olevan vaikeampaa puolen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Erityisen haastaviksi nykyisessä markkinatilanteessa koetaan rahastojen varainkeruu ja kohdeyrityksistä irtautuminen.

”Pääomasijoittajien irtautuessa kohdeyrityksistään sijoitusten tuotot palautuvat rahastojen sijoittajille, kuten eläkeyhtiöille. Jos irtautumisia ei tapahdu, vaikeutuu myös varainkeruu. Tilanne irtautumisten ja varainkeruun suhteen on samanlainen myös muualla Euroopassa”, kommentoi Kuittinen.

”Nyt on erityisen tärkeää pitää huoli kotimaisesta toimintaympäristöstämme ja poistaa pääomasijoitusrahastojen varainkeruun esteet”, Horttanainen lisää.

Barometrin tulosten perusteella positiivisen käänteen odotetaan kuitenkin tapahtuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Vaikka markkinatilanteen odotetaan pysyvän haastavana, niin kyselyn tulosten perusteella pahin aallonpohja on jo nähty.

”Barometrin tuloksissa heijastuu, että markkinatilanteen odotetaan pysyvän vielä haastavana, mutta tilannekuva on selkeämpi, mikä voi vaikuttaa aktiivisuuteen positiivisesti. Kun esimerkiksi valuaatiotasoihin ajan myötä totutaan, ostajien ja myyjien näkemykset alkavat taas kohdata”, kommentoi Juhana Kallio, Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomasijoittaja Intera Partnersin toimitusjohtaja.

Lue vuoden alkupuoliskon tilastoista lisää täältä.

Lisätiedot:

Anne Horttanainen
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
+358 40 510 4907

Jonne Kuittinen
Pääomasijoittajat ry, varatoimitusjohtaja
jonne.kuittinen@paaomasijoittajat.fi
+358 44 333 3267

Juhana Kallio
Pääomasijoittajat ry, hallituksen puheenjohtaja
juhana.kallio@interapartners.fi
+358 40 526 6629

Lisää >
15.11.2023

Startup-rahoitus pudonnut ennätyksistä vuoden alkupuoliskolla – isot rahoituskierrokset hyytyneet, mutta alkuvaiheen sijoituksia tehdään aktiivisesti

Pääomasijoittajat ry – tiedote

Suomalaisten startupien alkuvuoden aikana keräämän kasvurahoituksen määrä on hiipunut ennätysvuosien lukemista. Pienentyneet sijoituskierrosten koot ja ulkomaisten sijoitusten väheneminen selittävät rahoitusmäärän tippumista. Kotimaisten venture capital -sijoittajien varainkeruu on sen sijaan ennätyslukemissa, ja sijoituksia etenkin alkuvaiheen startupeihin tehdään aktiivisesti.

Suomalaiset startupit ovat keränneet vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana yhteensä 549 miljoonaa euroa kasvurahaa, selviää Pääomasijoittajat ry:n tuoreista tilastoista. Pääomasijoitusten osuus kokonaissummasta on 217 miljoonaa euroa.

Pudotus huippuvuosista on ensimmäisen vuosipuolikkaan tilastojen valossa tuntuva. Suomalainen startup-kenttä on kokenut viime vuosina huimaa nostetta, ja kerätyn rahoituksen määrä on kasvanut vuodesta toiseen. Vuoden 2022 aikana suomalaisiin startupeihin sijoitettiin ennätykselliset 1,8 miljardia euroa, josta pääomasijoitusten osuus oli hieman yli miljardin.

”Muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa startup-rahoituksen hiipumista nähtiin jo vuonna 2022, ja muuttuneen maailmantilanteen valossa sijoitusten vähenemistä osattiin odottaa Suomessakin. Isossa mittakaavassa kyseessä on varmasti osittain myös terve korjausliike ylikuumentuneessa markkinassa”, kommentoi Jussi Sainiemi, pääomasijoitusyhtiö Voima Venturesin varatoimitusjohtaja ja Pääomasijoittajat ry:n venture capital -työryhmän puheenjohtaja.

Kappalemääräisesti sijoituksia suomalaisiin startupeihin on tehty vuoden 2023 alkupuolella aiempien vuosien tahdissa. Kerätyn rahoituksen kokonaissumman pudotusta selittääkin etenkin ulkomaisten sijoittajien aktiivisuuden väheneminen ja heidän johtamiensa suurten sijoituskierrosten puuttuminen sekä yleinen rahoituskierrosten kokojen pienentyminen.

”Suomen historian viidestätoista suurimmasta startup-sijoituksesta viisi – esimerkiksi Relexin 500 miljoonan ennätyssijoitus – ajoittuivat vuodelle 2022. Hostaway keräsi kuluvan vuoden alkupuoliskolla haastavassa markkinatilanteessa 162 miljoonan euron sijoituskierroksen, mutta muuten isot kierrokset ovat tältä vuodelta puuttuneet”, kommentoi Jonne Kuittinen, Pääomasijoittajat ry:n varatoimitusjohtaja.

Slushin merkitys kansainvälisten sijoittajien houkuttelussa Suomeen on tänä vuonna kenties tärkeämpi kuin koskaan”, hän jatkaa.

Suomalaisiin rahastoihin kerätty ennätysmäärä varoja

Suomalaisten pääomasijoittajien aktiivisuus ensimmäisen vuosipuoliskon aikana peilaa laajempaa markkinatilannetta – kotimaiset pääomasijoittajat ovat tehneet sijoituksia startupeihin kappalemääräisesti yhtä paljon kuin edellisvuosina, mutta sijoitettu summa on laskenut ennätysvuosista. Yhteensä 131 startupia on saanut 124 miljoonan euron edestä sijoituksia suomalaisilta venture capital- ja growth-sijoittajilta.

Myös tänä vuonna on päästy rikkomaan yksi ennätys: suomalaisiin venture capital -rahastoihin on kerätty vuoden 2023 alkupuolella 265 miljoonaa euroa, tehden vuosipuolikkaasta historian parhaan varainkeruun näkökulmasta. Vuoden 2023 keväällä uudet rahastonsa julkaisivat Lifeline Ventures ja Voima Ventures.

”Kotimaisten rahastojen varainkeruun onnistuminen on elinehto Suomen startup-ekosysteemille. Kotimaisen rahastokentän rooli korostuu erityisesti haastavina aikoina, kun ulkomaiset sijoittajat ovat vähemmän aktiivisia Suomen markkinassa”, Kuittinen huomauttaa.

Suomalaisten sijoittajien tekemät siemenvaiheen eli hyvin varhaisen vaiheen sijoitukset ovat jatkuneet historiallisesti korkealla tasolla, joten etenkin alkuvaiheen startupeille on edelleen hyvin rahoitusta tarjolla.

”Vahvistunut kotimainen VC-sijoittajajoukko turvaa parhaiden yritystemme rahoituksen saatavuutta myös epävarmoina aikoina. Rahoituskierrokset voivat olla maltillisempia, mutta salkkuyhtiöitä jatkorahoitetaan ja uusia kohteita etsitään jatkuvasti”, Kuittinen sanoo, ja jatkaa:

”Toinenkaan vuosipuolisko ei ole tähän mennessä avannut rahoitushanoja isojen kierrosten osalta ja markkinalla on odottava tunnelma. Kotimaisten VC-sijoittajien aktiivisuus aikaisemman vaiheen sijoituksissa luo pohjaa sille, että Suomessa tulee olemaan yhä suurempi joukko yrityksiä valmiina suuremmille jatkorahoituskierroksille, kun aika on otollinen.”

Lue vuoden alkupuoliskon tilastoista lisää täältä.

Lisätiedot:

Jonne Kuittinen
Pääomasijoittajat ry, varatoimitusjohtaja
jonne.kuittinen@paaomasijoittajat.fi
+358 44 333 3267

Jussi Sainiemi
Voima Ventures, varatoimitusjohtaja
jussi.sainiemi@voimaventures.com
+358 40 564 4660

Juulia Korkiavaara
Pääomasijoittajat ry, viestintäpäällikkö
juulia.korkiavaara@paaomasijoittajat.fi
+358 40 673 8376

Lisää >
10.08.2023

Polkupyörällä Kupittaalta Korpoströmin businesstapahtumaan – Saariston kokoinen tapahtuma ei pyri uudeksi Slushiksi tai Shiftiksi

Yritystapahtuman tavoitteena on kohentaa Itämeren tilaa ja lisätä saariston elinvoimaa.

Artikkeli Turun Sanomissa 10.8.2023.

Lisää >