Nytt rekord i startup-investeringar 383M€ år 2016 i Finland

17.03.2017

 

År 2016 i startup-investeringar:

Finland håller på att bli en stark start nation för uppstartsföretag i Europa. Det totala belopp som investerats i finländska uppstartsföretag år 2016 var 383 miljoner euro. Det var över 400 uppstartsföretag som attraherade nya investeringar och summan av samtliga investeringar växte med 42% år 2016. Nya rekord uppnåddes även i affärsängelinvesteringar.

Aboa Advest Oy och Timo Ketonen personligen rapporterade 6 nya investeringar i uppstartsföretag under perioden.

För mer information läs FiBAN rapporten på engelska.