Aboa Advest

Aboa Advest är ett placeringsbolag med fokus på uppstartsföretag och övriga tillväxtföretag. Vi är specialiserade på utveckling av en fungerande affärsmodell och tjänstekoncept.  Vi erbjuder också vår kunskap och vårt nätverk av partners inom tillväxtfinansiering. Vi tror på s.k. ‘impact investing’. (* ) Med detta avser vi att placeringen skall även medföra en mätbar social eller miljömässig nytta.

Vi är aktiva placerare i flera uppstartsföretag i Finland. Vi är fem aktieägare i Aboa Advest: våra yngre partners bidrar med sin kompetens och nya perspektiv till vårt team.

Placeringskriterier

Den ”gröna tråden” i Aboa Advests logo är vår ledstjärna. Vi är främst intresserade av design, green tech, ekologiska produkter och tjänster, företagsansvar, samt en hållbar utveckling. Vi har investerat i flera finska startups som matchar våra kriterier och gör social eller miljömässig nytta.

Varje startups viktigaste tillgång är dess kärnteam. En god affärsidé är en bra början, men utvecklingen av en funktionell produkt och tjänst, genomförandet och dess timing är avgörande för framgång.

Våra primära investeringskriterier i ett uppstartsföretag är:

  1. Team – en motiverad och mångsidig kärngrupp är nyckeln till framgången. Ett flerkulturellt team är en fördel på den internationella marknaden.
  2. Idé – affärsidéen behöver inte vara unik, men den måste genomföras betydligt bättre än vad konkurrenterna är kapabla till.
  3. Timing – är kunderna redo att ta emot produkten eller tjänsten. Produc-market fit måste finnas och verifieras.
  4. IPR – immateriella rättigheter, patent för produkten.
  5. Skalbar affärsmodell – en global marknad.
  6. Go2Market strategi – kan man nå ut till marknaderna med företagets resurser. Försäljning och marknadsföring i en avgörande roll. Ett globalt nätverk är en tillgång då man ska erövra nya marknader.

Tjänster

Vi delar en passion för att hjälpa uppstartsföretag att växa lönsamt. Vi har specialiserat oss på utveckling av en fungerande affärsmodell samt Go2Market strategi. Vi erbjuder rådgivning och personlig coaching. Vi hjälper med marknadsföring och kommunikation, samt tjänstedesign tillsammans med våra partners. Den bästa kundupplevelsen bygger på en genuin kundförståelse och utveckling av tjänsten tillsammans med användarna.

Vi tror på Lean Startup metodiken (bygg-mät-lär):  ”The Lean Startup method builds capital-efficient companies because it allows startups to recognize that it’s time to pivot sooner, creating less waste of time and money.” (The Lean Startup by Eric Ries, 2011).

Aboa Advest rekommenderar Greensteps CFO- och ekonomitjänster till uppstarts- och tillväxtföretag. Greenstep är vår partner i flera uppstartsföretag.

 


(*) Impact investing generates a beneficial, social or environmental impact, as well as a financial return.

Källa: Sitra. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en framtidsorganisation, som arbetar för att främja konkurrenskraften i Finland och finländarnas välfärd.

Aboa Advest Oy

Timo Ketonen • +358 400 831 205

timo.ketonen@aboa-advest.fi
℅ Greenstep
Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520 Turku, Finland

 

Nyheter

Blog