Uppstartsföretag får pengar – om de vårdar rötterna

31.08.2015

Artikel i Hufvudstadsbladet, publicerad söndagen 30.8.2015.
Text och bild: Lars Sjöblom. Affärsmagasinet Forum.

Åbobon Timo Ketonen har hjälpt design- och livs­- me­delsteknikbolaget Plantui att växa under två års tid. Via uppbackning från gräsrötterna och privata investerare expanderar verksamheten.

Mångsidig. Ordet beskriver Timo Ketonen, som har jobbat i finansvärlden, tryck- och mediebranschen samt med tjänstedesign. Just nu är han entreprenör och rådgivare för uppstartsföretag.

– Jag har inte haft klara karriärplaner. Då jag utexaminerades från Åbo Akademi ville jag in i bankvärlden, branschen framför andra under 1980-talet. Det slutade med att jag jobbade i flera år i London.

Fyra år i finanscentret City of London räckte, det blev dags att återvända till Finland. Via Ketonens farbror kom han in i Hansa­print-koncernen (Turun Sanomat), där han klättrade till posten som operativ chef och vice vd, senare till vd.

– Då fanns det stor efterfrågan på våra tjänster. Nokia började växa, de behövde bruksanvisningar för mobiltelefoner. Vi byggde upp en helt ny affärsmodell där vi tog hand om både versionshantering och logistik, minns Ketonen.

Praktiska erfarenheter i mediebranschen ledde senare till medieforskning vid Åbo Akademi. Men doktorsavhandlingen är fortfarande ofullbordad, då han snart började arbeta med tjänstedesign på Palmu i Helsingfors. Sedan årsskiftet hjälper Ketonen uppstartsföretag via det egna företaget Aboa Advest.

– Jag motiveras av en vilja av att hjälpa unga företag att växa, gärna inom cleantech (energi, material, miljö, återvinning, red.anm.). Jag har en klar grön tråd i mina investeringar, en blandning av idealism och eget intresse, berättar Ketonen på kontoret i Logomo i Åbo.

Smarta trädgårdar

Ett bolag som Ketonen hjälpt är Plantui, grundat 2012, som är specialiserat på automatisk vattenodling inomhus. Bolaget erbjuder processer för miniträdgårdar, så kallade smart gardens, främst odling av grönsaker och örter. Ketonen valde bolaget tack vare företagsidén, samt det professionella och mångsidiga teamet.

– Plantuis vision passar bra in i mina egna intressen inom bioteknik och hållbar utveckling, säger Ketonen.

Liksom alla små uppstartsföretag söker Plantui sin marknad, och expansion är en arbetsam process. Då Ketonen kom med i bilden hade bolaget redan fått hjälp av privata investerare och så kallade affärsänglar, men den egna kassa hade sinat. Gräsrotsfinansiering, där mindre företag startar en insamlingskampanj där man vänder sig till ett stort antal finansiärer, blev räddningen. Dock i samarbete med ett placeringsbolag.

– Vi startade upp en aktieemission och tog kontakt med potentiella investerare. Det har varit en arbetskrävande process, men vårt mål är att uppnå två miljoner euro i nytt kapital ännu i år.

Dyrt att expandera

Efter att ha funderat en stund presenterar Ketonen några lärdomar: vikten av goda relationer samt att vara mån om kostnader. Det är dyrt att expandera och i synnerhet för småbolag att använda sig av dyr marknadsföring. Den bästa kanalen för uppstartsföretag är därför bloggar, sociala medier och ambassadörer som frivilligt sprider kunskap om bolaget. Det gäller att välja rätt marknader och rätt partner, samt att utnyttja webbhandeln.

I affärskretsar pratar man om crowdfunding i stället för gräsrotsfinansiering.

– Det finns olika typer av gräsrotsfinansiering. För Plantui gick det lite annorlunda till än då man brukar etablerade plattformer som Indiegogo eller Kickstarter, eftersom Innovestor hjälpte oss att få finansiering i början av året. NTM-centralen och Finnvera samt Tekes har även bidragit, i synnerhet Tekes i samband med produktutveckling, säger Ketonen.

Statsägda finansieringsaktörer som Finnvera och Tekes är mycket bättre än sitt rykte: medan me­dier ofta beskriver dem som byråkrater så är de tvärtom sakkunniga och hjälpsamma, tillägger Ketonen.

Det finns det en hel del att komma ihåg om man vill nå framgång via gräsrotsfinansiering.

– Först av allt ska man ha en solid produktplan: en klar produkt eller tjänst med marknadspotential. Därtill behövs goda samarbetspartners: i Plantuis fall biologer, forskare, teknologiutvecklare och experter inom servicedesign. Det handlar i grund och botten om kärngruppen, förverkligandet av idén, samt rätt tajmning.
Framgångsrik gräsrotsfinansering har hjälpt till att finansiera böcker och musik. Inom mediebranschen lyckades Radio Helsinki i somras ro i hamn en insamlingskampanj bland lyssnarna.

– Däremot fungerar det knappast för etablerade mediebolag, det ska vara mindre projekt.

Samlat på sig råd

Efter några års erfarenhet av Plantui och gräsrotsfinansiering har Ketonen samlat några råd åt uppstarts­företag. Själv tror han på lean startup metoden, där produkten eller tjänsten kontinuerligt testas och utvecklas utifrån kundförståelse: väcker den gehör bland konsumenterna?

– Det gemensamma för alla uppstartsföretag som lyckas få finansiering är att de lyckas utveckla en konkret produkt eller tjänst som kunderna vill ha. Sedan avgörs framgången av produktsläpp vid rätt tidpunkt, samt det praktiska genomförandet.

HBL 30.8.2015